Friday, 28 January 2011

Yn dilyn lansiad llwyddiannus Emergence - Eginiad yn Chapter, Caerdydd, mis Hydref 2010, mae’r ail ddigwyddiad yn cael ei gynnal yn Taliesin, Abertawe ar 29 Ionawr - a dim ond ychydig o lefydd sydd ar ôl.

Bydd siaradwr arbennig, sef Satish Kumar - sylfaenydd a Chyfarwyddwr Rhaglenni Schumacher College, canolfan ryngwladol astudiaethau ecolegol.

Hefyd, bydd cyflwyniadau gan Judith Knight (Arts Admin), Tom Andrews (People United), Axel Tangerding (Meta Theater, Munich) a Lucy Neal OBE (Transition Town Tooting), artistiaid gwadd a bydd cyfleoedd i rwydweithio a chydrannu syniadau a phrofiadau.

Ewch at CynnalCymru.com i weld bywgraffiadau’r siaradwyr ac agenda’r dydd.


Following the successful launch of Emergence - Eginiad in Chapter, Cardiff, last October, the second event is being held in Taliesin, Swansea on 29th January - and there are only a few places left.

The day will feature guest speaker, Satish Kumar - founder and Director of Programmes of the
Schumacher College international centre for ecological studies.

We’ll also have presentations by Judith Knight (Arts Admin), Tom Andrews (People United), Axel Tangerding (Meta Theater, Munich) and Lucy Neal OBE (Transition Town Tooting), as well as guest artists and there will be opportunities to meet and share ideas and experience.

Visit SustainWales.com to read the speakers’ biogs and see the day’s agenda.

No comments: